Over mij


Mijn CV op de homepagina geeft denk ik een goed beeld wat ik voor organisaties kan betekenen, maar toch wil ik hier nog wat verder op ingaan. De combinatie van opleiding en ervaring op zeer uiteenlopende gebieden maakt dat ik mij ook gemakkelijk kan verplaatsen in de denkwereld van andere disciplines. 
Enkele voorbeelden die wellicht bekend voorkomen:

  • Bij softwareontwikkeling levert de communicatie tussen gebruikers (functioneel) en ontwikkelaars (technisch) vaak problemen op. Door mijn eigen achtergrond in de ontwikkeling van administratieve software ben ik in staat een brug te slaan tussen deze disciplines en kunnen kosten- en tijdsoverschrijdingen worden verminderd of voorkomen.
  • Op het gebied van commercie/marketing geldt hetzelfde; in mijn loopbaan ben ik veelvuldig betrokken geweest bij vraagstukken op dit gebied, marketingmodellen zijn mij dan ook bepaald niet vreemd.
  • Hoewel zelf opgeleid als accountant vind ik dat er vaak teveel nadruk ligt op jaarrekening en fiscaliteit, terwijl resultaten gedurende het jaar toch echt bepalend zijn voor succes. Door mijn lange loopbaan in diverse organisaties ben ik als geen ander in staat met de ondernemer of manager mee te denken over bijv. actuele managementinformatie.

 

Waar een organisatie echt behoefte aan heeft is actuele en betrouwbare managementinformatie.
In veel organisaties schort het hieraan, vaak ontbreekt intern de kennis en uitbesteden aan bijv. het accountantskantoor wordt vaak een zeer dure aangelegenheid. Daarbij werken v
eel organisaties ook nog met onvoldoende duidelijke (financiële) doelstellingen, de administratie is vaak onvoldoende ingericht,
tijdigheid laat vaak te wensen over, etc.

Naast interim-opdrachten die ik nog steeds graag voor u oppak ben ik mij dan ook steeds meer gaan toeleggen op het realiseren van adequate managementinformatie en de zaken welke voorafgaand hieraan moeten worden gerealiseerd. 
Dit kan zowel zijn het eenmalig opzetten/optimaliseren van een goede interne verslaggeving als het structureel begeleiden van ondernemers op dit gebied wat ik ook voor enkele ondernemers in het MKB doe (incl. het opstellen van de jaarrekening). Zie voor dit laatste de pagina Bedrijfsbegeleiding.