Interim


Na jarenlang in loondienst werkzaam te zijn geweest in allerlei organisaties in diverse branches ben ik in 2010 als zelfstandige gestart.
Sinds die tijd heb ik diverse opdrachten vervuld bij uiteenlopende organisaties in zowel profit als non-profit.
Hierbij heb ik bewust gekozen voor het aannemen van parttime, tijdelijke opdrachten;
     -   enerzijds om zo tijd over te houden voor structurele werkzaamheden bij andere opdrachtgevers 
     -   anderzijds omdat ik er achter kwam dat dit ook voor opdrachtgevers gunstig was, omdat er zo meer tijd overbleef voor medewerkers binnen
         de organisatie om tijdig werkzaamheden te kunnen uitvoeren welke noodzakelijk waren voor het slagen van mijn interim-opdracht


Door mijn opleiding en ervaring kan ik op vele vlakken behulpzaam zijn:

     -   Opzetten/optimaliseren administratieve organisatie

     -   Kostprijsberekeningen en kostentoerekening

     -   Investeringsvraagstukken                                                 

     -   IT-vraagstukken

     -   Financieringsaanvragen

     -   Opzetten/optimaliseren managementinformatiesysteem                      

     -   Samenstellen jaarrekeningen
     -   Etc.