Managementinformatie


Managementinformatie laat in veel organisaties te wensen over waarbij de oorzaken zeer divers zijn;
     -   onvoldoende kennis, kunde en/of mankracht
     -   ontbreken van duidelijke doelen
     -   administratieve inrichting ontoereikend en onvoldoende up-to-date
     -   heel veel data maar nauwelijks bruikbare info
     -   etc.
Kortom; de oorzaken kunnen zeer divers zijn maar het gevolg is steeds dat onvoldoende stuurinformatie aanwezig is. 

Ik heb inmiddels binnen diverse bedrijven de informatievoorziening op een hoger peil gebracht en vaak is er met geringe inspanning van mijn kant al heel veel te bereiken. Geen ingewikkelde modellen maar in een heel praktische benadering samen met de ondernemer/manager bepalen waar het binnen de organisatie aan schort en welke acties moeten worden ondernomen.
Het resultaat moet te allen tijde zijn:
     -   de informatie moet op een voor de ondernemer/manager begrijpelijke wijze worden gepresenteerd
     -   de ondernemer/manager moet op één A4 kunnen zien hoe de organisatie qua hoofddoelen presteert
              -   dit kan vervolgens worden uitgebreid met subdoelen met meer gedetailleerde informatie
     -   de managementinfo moet op eenvoudige wijze kunnen worden geactualiseerd

Graag ga ik nog een stap verder, een dashboard wat in één oogopslag de gewenste informatie verstrekt.